Descrierea Programului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informații generale

Obiectivul Programului îl constituie organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – TIMM, în vederea promovării spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM-urilor, stimularea şi susţinerea IMM-urilor inovative, promovarea produselor şi serviciilor, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM-urilor.

Acţiunile desfăşurate în cadrul târgurilor sunt: 

  • Expoziții cu vânzare ale produselor și serviciilor oferite.
  • Organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru și prezentări pentru promovarea produselor și serviciilor participanților, câștigarea de noi piețe externe, creșterea numărului de întreprinzători de succes și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale.
  • Activități de promovare a evenimentului, atât înainte de desfășurare, pentru asigurarea unei prezențe consistente a publicului și aplicanților țintă, cât și post-eveniment, pentru publicitatea târgului.

Acțiunile legate de organizarea și desfășurarea Programului se realizează de către ATIMMT, direct și/sau prin externalizare în condițiile legii, pe baza de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, selectate conform legii.

În vederea desfășurării evenimentului, ATIMMT, în calitate de organizatori, vor coopera cu instituțiile publice și/sau organizațiile reprezentative ale întreprinderilor mici și mijlocii la nivel național și european.